1 Giây Bằng Bao Nhiêu Ms → S)

1 giây (s) bởi bao nhiêu milii giây (1s = ? ms), 1 giây bởi bao nhiêu micro giây (µs), nano giây (ns)…? Đây là những đơn vị chức năng ước số thời gian bé dại hơn của giây.

Chúng là những kiến thức khoa học rất cơ phiên bản mà bạn cũng có thể gặp phải trong công việc và đời sống hàng ngày. Hãy cùng xem xem chúng được quy đổi ra làm sao bạn nhé!


*

Quy thay đổi 1 Giây bằng Bao Nhiêu Mili Giây, Micro Giây, Nano Giây

1 giây = 1000 mili giây (1s = 1000 ms)

1 giây = 1000 000 micro giây (1s = 106 µs)

1 giây = 1000 000 000 nano giây (1s = 109 ns)

Quy đổi Giây ra các đơn vị thời gian khác

1 giây = 1 tích tắc.

Bạn đang xem: 1 Giây Bằng Bao Nhiêu Ms → S)

1 giây = 1/60 phút.

1 giây = 1/3600 giờ.

Xem thêm:

1 phút = 1/60 giờ.

Các tiền tố dùng trong các đơn vị đo lường và tính toán quốc tế.

Bảng chi phí tố quy mong về cầu số với bội số được áp dụng kết hợp với các đối kháng vị giám sát và đo lường quốc tế (thời gian, độ dài, khối lượng,…):

Tiền tố Kí hiệu Giá trị
Yôta Y 1024
Zêta Z 1021
Êxa E 1018
Pêta P 1015
Têra T 1012
Giga G 109
Mêga M 106
Kilô k 103
Héctô h 102
Đêca da 101
Đêxi d 10-1
Xenti c 10-2
Mili m 10-3
Micrô µ 10-6
Nanô n 10-9
Picô p 10-12
Femtô f 10-15
Atô a 10-18
Giéptô z 10-21
Yóctô y 10-24

Bạn chắc chắn là chả lúc nào gặp tín đồ ta nói là Xenti giây (cs) tốt Đêxi giây (ds) cả cần không ^^!!Các bội số và cầu số trong đo lường và thống kê quốc tế là hết sức nhiều, song với solo vị đo lường và tính toán thời gian. Tín đồ ta thường xuyên sử dụng các ước số như: ms, µs, ns, ps, fs. (mili giây, micro giây, nano giây, picô giây, femtô giây)