Giải Bài 1 Toán 11 Trang 17 Sách Giáo Khoa Giải Tích 11

Hãy xác minh giá trị của x trên đoạn(left<-pi;dfrac3pi2 ight>)để hàm số(y= an x):a. Nhận giá trị bằng(0);b. Nhận quý giá bằng(1);c. Nhận quý giá dương;d. Nhận cực hiếm âm. 

Bạn đang xem: Giải Bài 1 Toán 11 Trang 17 Sách Giáo Khoa Giải Tích 11

Hướng dẫn:

- Dựa vào đồ vật thị hàm số(y= ung x)bên trên đoạn(left<-pi;dfrac3pi2 ight>)để khẳng định quý hiếm của x, hoặc sử dụng các quý giá đặc biệt của hàm số(y= an x)nhằm tìm x

a. Hàm số(y= an x)dấn cực hiếm bằng 0.

Suy ra:( an x=0Rightarrow x=kpi ,left( kin mathbbZ ight))

Vì(xinleft< -pi ;dfrac3pi 2 ight>)chọn(kin-1;0;1\)

+) Với(k=-1Rightarrow x=-pi Rightarrow ung (-pi )=0)(thỏamãn)

+) Với(k=0Rightarrow x=0 Rightarrow chảy 0=0)(thỏamãn)

+) Với(k=1Rightarrow x=pi Rightarrow chảy (pi )=0)(thỏamãn)

Vậy(xin-pi;0;pi\)thì hàm số(y= ã x)dìm giá trị bởi 0 trên(left<- pi ;dfrac3pi 2 ight>).

b. Hàm số(y= ung x)dìm cực hiếm bằng(1)

Suy ra:( an x=1Rightarrow x=dfracpi 4+kpi ,,(kin mathbbZ) )

Vì(xinleft<- pi ;dfrac3pi 2 ight>)chọn(kin-1;0;1\)

+) Với(k=-1Rightarrow x=dfrac-3pi 4Rightarrow ung dfrac-3pi 4=1)(thỏamãn)

+) Với(k=0Rightarrow x=dfracpi 4Rightarrow an dfracpi 4=1)(thỏamãn)

+) Với(k=1Rightarrow x=dfrac5pi 4Rightarrow an dfrac5pi 4=1)(thỏamãn)

Vậy(xin left dfrac-3pi 4;dfracpi 4;dfrac5pi 4 ight\)thì hàm số(y= ã x)thừa nhận quý hiếm bởi 1trên(left< -pi ;dfrac3pi 2 ight>).

Dựa vào đồ dùng thị hàm số(y= an x)bên trên đoạn(left< -pi ;dfrac3pi 2 ight>)ta có:

c.(chảy x > 0)khi(xin left( -pi ;dfrac-pi 2 ight)cup left( 0;dfracpi 2 ight)cup left( pi ;dfrac3pi 2 ight))

d.( ã x khi(xin left( dfrac-pi 2;0 ight)cup left( dfracpi 2;pi ight))

*

 

 


Tsi khảo lời giải các bài xích tập Bài 1: Hàm số lượng giác khác • Giải bài xích 1 trang 17 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Hãy xác định quý hiếm... • Giải bài 2 trang 17 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Tìm tập xác định của... • Giải bài xích 3 trang 17 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Dựa vào thiết bị thị hàm... • Giải bài 4 trang 17 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Chứng minc... • Giải bài bác 5 trang 18 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Dựa vào thiết bị thị hàm... • Giải bài xích 6 trang 18 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Dựa vào đồ gia dụng thị hàm... • Giải bài bác 7 trang 18 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Dựa vào đồ vật thị hàm... • Giải bài 8 trang 18 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Tìm cực hiếm lớn nhất...

Xem thêm:

Mục lục Giải bài bác tập SBT Tân oán 11 theo chương •Cmùi hương 1: Hàm số lượng giác cùng phương trình lượng giác - Đại số và Giải tích 11 (SBT) •Cmùi hương 2: Tổ hòa hợp cùng Phần Trăm - Đại số và Giải tích 11 (SBT) •Cmùi hương 3: Dãy số - Cấp số cùng và cấp cho số nhân - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT) •Chương thơm 4: Giới hạn - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT) •Chương 5: Đạo hàm - Đại số và Giải tích 11 (SBT)
Bài trước Bài sau