Chứng minh công thức hê rông

Tất cảToánVật lýHóa họcSinch họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và buôn bản hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập từ nhiênHoạt hễ yêu cầu, hướng nghiệpHoạt cồn thử khám phá sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật

Bạn đang xem: Chứng minh công thức hê rông

*

1/ a. Chứng minc phương pháp Hê-rông tính diện tích tam giác theo 3 cạnh a,b,c S=(sqrtpleft(p-a ight)left(p-b ight)left(p-c ight)) (p là nửa chu vi)

b. Áp dụng minh chứng rằng trường hợp (S=dfrac14left(a+b-c ight)left(a+c-b ight)) thì tam giác chính là tam giác vuông

2/ Cho tứ đọng giác ABCD. Lấy (M,Nin AB) làm thế nào cho AM=MN=NB. Lấy (E,Fin BC) sao để cho BE=EF=FC. Lấy (Phường.,Qin CD) làm sao để cho CP=PQ=QD. Lấy (G,Hin AD) thế nào cho DG=GH=HA. Điện thoại tư vấn A',B' là giao điểm của MQ cùng NP. với EH, C',D' là giao điểm của MQ cùng NPhường với FG. Chứng minch rằng

a. (S_MNPQ=dfrac13S_ABCD) b. (S_A"B"C"D"=dfrac19S_ABCD)

3/ Lấy M tùy ý bên trong tam giác ABC. hotline D,E,F là hình chiếu của M trên BC,AC,AB. Đặt BC=a,AC=b,AB=c,MD=x,ME=y,MF=z. Chứng minch rằng

a. ax+by+cz=2S (S=Sabc)

b. (dfracax+dfracby+dfracczgedfrac2p^2S) ((p=dfraca+b+c2) )


Lớp 8 Toán Ôn tập chương thơm II - Đa giác. Diện tích nhiều giác
0
0
*

Trên cạnh AB,AC của tam giác ABC đem khớp ứng 2 điểm M,N thế nào cho (AM=dfrac13AB,AN=dfrac13AC) . hotline D là giao điểm của BN cùng CM. Qua A kẻ (AHperp BN,CKperp BN)

a) So sánh AH cùng CK

b) CM: (S_ABD=dfrac12S_BCD)

c) Biết (S_ABC=24cm^2)

Tính (S_AMDN)


Lớp 8 Toán Ôn tập cmùi hương II - Đa giác. Diện tích đa giác
0
0
*

Cho hình vuông vắn ABCD, bên trên cạnh AB, BC, CD, DA rước các điểm M, N, E, F làm thế nào cho AM = công nhân = CE = AF.a) Chứng minc tứ giác ANCF là hình bình hànhb) Chứng minc MNEF là hình chữ nhậtc) hotline H là hình chiếu của A bên trên BF. Tính góc CHM (gợi nhắc câu c chứng tỏ góc CHB= góc AHM)


Lớp 8 Toán Ôn tập chương II - Đa giác. Diện tích nhiều giác
0
1
*

Cho tam giác ABC vuông tại A và con đường trung tuyến đường AM (left(Min BC ight)). Từ điểm Phường trên cạnh AB (Phường không giống A cùng B), vẽ con đường thẳng song song cùng với BC cùng AM, hai tuyến phố thẳng này giảm AM cùng BC thứu tự trên N cùng K.

a/Chứng minch rằng tđọng giác PNMK là hình bình hành

b/Trên tia đối của tia MA rước điểm D thế nào cho MD = MA. Chứng minch rằng ABCD là hình chữ nhật

c/Chứng minh rằng PK + PN (=dfracAD2)

d/Xác xác định trí của điểm Phường. trên cạnh AB nhằm tứ giác PNMK là hình thoi

e/Tìm ĐK nhằm tứ đọng giác PNMK là hình vuông

(Vẽ hình giúp bản thân nhé,tks ạ)


Lớp 8 Toán Ôn tập chương II - Đa giác. Diện tích đa giác
0
0

Cho hình vuông vắn ABCD bên trên cạnh BC rước điểm M làm sao để cho BM = (dfracBC3), trên tia đối của tia CD đem N sao cho CN= (dfracAD2) I là giao điểm của tia AM cùng BN Chứng minc rằng 5 điểm A, B, I, C, D cũng cách hầu hết 1 điểm

HELP.. :


Lớp 8 Tân oán Ôn tập chương thơm II - Đa giác. Diện tích đa giác
1

Xem thêm:

0

Cho tam giác ABC vuông làm việc A, AB (widehatNHK)= 90o


Lớp 8 Toán thù Ôn tập chương thơm II - Đa giác. Diện tích đa giác
0
0

Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh AB rước điểm D (D khác A cùng B) với trên tia đối của tia CA mang điểm E làm sao để cho BD = CE. Từ D kẻ DG tuy vậy song với BC (left(Gin AC ight))

a/Tđọng giác BDGC là hình gì? Vì sao?

b/Đoạn thẳng DE giảm BC trên điểm I. Chứng tỏ rằng ID = IE


Lớp 8 Tân oán Ôn tập cmùi hương II - Đa giác. Diện tích đa giác
0
0

Cho tam giác ABC vuông tại A cùng đường trung con đường AM (M∈BC)(M∈BC). Từ điểm Phường trên cạnh AB (Phường khác A cùng B), vẽ mặt đường trực tiếp tuy nhiên song cùng với BC với AM, hai tuyến phố trực tiếp này cắt AM và BC thứu tự trên N với K.

a/Chứng minch rằng tứ đọng giác PNMK là hình bình hành

b/Trên tia đối của tia MA đem điểm D làm sao cho MD = MA. Chứng minh rằng ABCD là hình chữ nhật

c/Chứng minc rằng PK + PN = (dfracAD2)

d/Xác xác định trí của điểm P. trên cạnh AB nhằm tđọng giác PNMK là hình thoi

e/Tìm ĐK nhằm tđọng giác PNMK là hình vuông


Lớp 8 Toán Ôn tập cmùi hương II - Đa giác. Diện tích đa giác
0
0

Cho hình thang ABCD, E, F, G, H lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, AD. Chứng minch rằng (S_EFGH=dfrac12S_ABCD).


Lớp 8 Tân oán Ôn tập chương thơm II - Đa giác. Diện tích nhiều giác
0
0
Cho tứ đọng giác ABCD. Hai đường chéo cánh AC và BD vuông góc với nhau. gọi E, F, G và H theo lần lượt là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD với DA a) minh chứng tứ giác EFGH là hình chữ nhật b) biết AC=10cm, BD=8centimet. Tính diện tích S tứ giác EFGHc) Để EFGH là hình vuông vắn thì tứ giác ABCD cần có thêm điều kiện gì về hai đường chéo ?
Lớp 8 Tân oán Ôn tập chương thơm II - Đa giác. Diện tích nhiều giác
1
1

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Loading...

Khoá học bên trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN