Do1 Là Tổ Hợp Môn Gì ? Khối D01 Gồm Những Môn Nào

Nhìn chung, với bài toán ko biến hóa quy định tuyển chọn sinc 2021 của Bộ GD & ĐT, những mã tổng hợp môn xét tuyển chọn ĐH, cao đẳng trong năm nay cũng không tồn tại thay đổi gì đối với năm 20trăng tròn.

Bạn đang xem: Do1 Là Tổ Hợp Môn Gì ? Khối D01 Gồm Những Môn Nào

*

Lúc đăng ký dự thi, thí sinh đề xuất nắm rõ mã quy ước tổ hợp môn xét tuyển ĐH, CĐ chính quy năm 2021 nhằm chọn lọc tổ hợp môn thi phù hợp cùng với ngành xét tuyển chọn và vắt to gan lớn mật của chính bản thân mình.

Xem thêm:

Mã quy ước tổng hợp môn xét tuyển ĐH, CĐ bao gồm quy

Mã quy ước tổ hợp môn xét tuyển ĐH, CĐ chính quy được tiến hành phụ thuộc nội dung chỉ dẫn theo Công văn số 310/KTKĐCLGD-TS ngày đôi mươi tháng 03 năm năm ngoái của Sở Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo. Bảng mã hóa những tổng hợp môn thi với xét tuyển Đại học tập, Cao đẳng thiết yếu quy được Cục Khảo thí cùng Kiểm định unique dạy dỗ, Sở GD&ĐT thống kê.

Theo đó, mã quy ước tổ hợp môn xét tuyển chọn bao gồm 10 tổ hợp môn thi truyền thống lâu đời với 91 tổ hợp môn thi bắt đầu. Hình như, các trường Đại học tập, CĐ lựa chọn các tổ hợp môn xét tuyển dựa vào ngành đào tạo cùng yêu cầu riêng rẽ của từng trường.

Mã quy ước tổng hợp môn xét tuyển ĐH, CĐ bao gồm quy năm 2021 rõ ràng như sau:
STTMã tổ hợpTổ hòa hợp các môn xét tuyển
Các mã tổng hợp môn khối A (môn Tân oán và 2 môn khác)
1A00Toán thù, Vật Lý, Hóa Học
2A01Toán thù, Vật Lý. Tiếng Anh
3A02Tân oán, Vật lí, Sinh học
4A03Toán, Vật lí, Lịch sử
5A04Toán, Vật lí, Địa lí
6A05Toán thù, Hóa học tập, Lịch sử
7A06Toán, Hóa học, Địa lí
8A07Tân oán, Lịch sử, Địa lí
9A08Tân oán, Lịch sử, giáo dục và đào tạo công dân
10A09Toán, Địa lý, giáo dục và đào tạo công dân
11A10Tân oán, Lý, giáo dục và đào tạo công dân
12A11Toán, Hóa, giáo dục và đào tạo công dân
13A12Toán thù, Khoa học thoải mái và tự nhiên, KH thôn hội
14A14Toán, Khoa học thoải mái và tự nhiên, Địa lí
15A15Toán, Khoa học tự nhiên và thoải mái, Địa lí
16A16Toán, Khoa học tập tự nhiên và thoải mái, Ngữ văn
17A17Tân oán, Vật lý, Khoa học tập làng mạc hội
18A18Toán thù, Hoá học, Khoa học tập xóm hội
Các mã tổng hợp môn khối B (môn Tân oán, Sinh học cùng 1 môn khác)
19B00Tân oán, Hóa Học, Sinch Học
20B01Toán thù, Sinc học tập, Lịch sử
21B02Tân oán, Sinch học tập, Địa lí
22B03Tân oán, Sinch học, Ngữ văn
23B04Toán thù, Sinch học, Giáo dục công dân
24B05Toán thù, Sinh học tập, Khoa học tập thôn hội
25B08Toán, Sinc học tập, Tiếng Anh
Các mã tổng hợp môn kăn năn C (môn Ngữ văn và 2 môn khác)
26C00Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý
27C01Ngữ văn uống, Toán, Vật lí
28C02Ngữ văn, Toán, Hóa học
29C03Ngữ vnạp năng lượng, Toán, Lịch sử
30C04Ngữ vnạp năng lượng, Toán, Địa lí
31C05Ngữ văn, Vật lí, Hóa học
32C06Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Sinc học
33C07Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử
34C08Ngữ văn, Hóa học, Sinh học
35C09Ngữ văn uống, Vật lí, Địa lí
36C10Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử
37C12Ngữ văn, Sinc học, Lịch sử
38C13Ngữ văn, Sinc học, Địa lí
39C14Ngữ văn uống, Tân oán, giáo dục và đào tạo công dân
40C15Ngữ văn, Tân oán, Khoa học tập Xã hội
41C16Ngữ văn, Vật lí, Giáo dục công dân
42C17Ngữ văn, Hóa học tập, Giáo dục đào tạo công dân
43C19Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
44C20Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục đào tạo công dân
Các mã tổ hợp môn kân hận D (môn Ngoại ngữ với 2 môn khác)
45D01Ngữ Văn, Toán thù, Tiếng Anh
46D02Ngữ Văn, Toán, Tiếng Nga
47D03Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
48D04Ngữ văn, Tân oán, Tiếng Trung
49D05Ngữ văn uống, Toán thù, Tiếng Đức
50D06Ngữ văn, Tân oán, Tiếng Nhật
51D07Tân oán, Hóa học tập, Tiếng Anh
52D08Tân oán, Sinh học, Tiếng Anh
53D09Tân oán, Lịch sử, Tiếng Anh
54D10Toán thù, Địa lí, Tiếng Anh
55D11Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
56D12Ngữ văn, Hóa học tập, Tiếng Anh
57D13Ngữ văn uống, Sinch học tập, Tiếng Anh
58D14Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng Anh
59D15Ngữ văn uống, Địa lí, Tiếng Anh
60D16Toán, Địa lí, Tiếng Đức
61D17Toán, Địa lí, Tiếng Nga
62D18Toán, Địa lí, Tiếng Nhật
63D19Toán, Địa lí, Tiếng Pháp
64D20Tân oán, Địa lí, Tiếng Trung
65D21Toán, Hóa học tập, Tiếng Đức
66D22Tân oán, Hóa học tập, Tiếng Nga
67D23Toán, Hóa học, Tiếng Nhật
68D24Toán thù, Hóa học tập, Tiếng Pháp
69D25Toán thù, Hóa học tập, Tiếng Trung
70D26Tân oán, Vật lí, Tiếng Đức
71D27Tân oán, Vật lí, Tiếng Nga
72D28Tân oán, Vật lí, Tiếng Nhật
73D29Toán, Vật lí, Tiếng Pháp
74D30Tân oán, Vật lí, Tiếng Trung
75D31Tân oán, Sinch học tập, Tiếng Đức
76D32Toán, Sinc học, Tiếng Nga
77D33Tân oán, Sinch học, Tiếng Nhật
78D34Toán thù, Sinh học, Tiếng Pháp
79D35Tân oán, Sinc học, Tiếng Trung
80D41Ngữ văn uống, Địa lí, Tiếng Đức
81D42Ngữ văn uống, Địa lí, Tiếng Nga
82D43Ngữ văn uống, Địa lí, Tiếng Nhật
83D44Ngữ văn uống, Địa lí, Tiếng Pháp
84D45Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Tiếng Trung
85D52Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Tiếng Nga
86D54Ngữ văn uống, Vật lí, Tiếng Pháp
87D55Ngữ văn uống, Vật lí, Tiếng Trung
88D61Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức
89D62Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng Nga
90D63Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Tiếng Nhật
91D64Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
92D65Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng Trung
93D66Ngữ vnạp năng lượng, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
94D68Ngữ văn uống, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
95D69Ngữ Vnạp năng lượng, giáo dục và đào tạo công dân, Tiếng Nhật
96D70Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
97D72Ngữ văn, Khoa học tập thoải mái và tự nhiên, Tiếng Anh
98D73Ngữ văn uống, Khoa học tập tự nhiên, Tiếng Đức
99D74Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
100D75Ngữ văn uống, Khoa học tập tự nhiên và thoải mái, Tiếng Nhật
101D76Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học tập thoải mái và tự nhiên, Tiếng Pháp
102D77Ngữ văn uống, Khoa học tự nhiên và thoải mái, Tiếng Trung
103D78Ngữ văn uống, Khoa học tập buôn bản hội, Tiếng Anh
104D79Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học tập làng hội, Tiếng Đức
105D80Ngữ văn uống, Khoa học tập làng mạc hội, Tiếng Nga
106D81Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
107D82Ngữ văn, Khoa học tập thôn hội, Tiếng Pháp
108D83Ngữ văn, Khoa học thôn hội, Tiếng Trung
109D84Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
110D85Toán, giáo dục và đào tạo công dân, Tiếng Đức
111D86Toán thù, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
112D87Toán, giáo dục và đào tạo công dân, Tiếng Pháp
113D88Tân oán, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Nhật
114D90Tân oán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
115D91Tân oán, Khoa học tập tự nhiên và thoải mái, Tiếng Pháp
116D92Toán thù, Khoa học tập tự nhiên và thoải mái, Tiếng Đức
117D93Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
118D94Tân oán, Khoa học thoải mái và tự nhiên, Tiếng Nhật
119D95Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
120D96Toán thù, Khoa học tập làng mạc hội, Anh
121D97Toán thù, Khoa học làng mạc hội, Anh
122D98Tân oán, Khoa học buôn bản hội, Tiếng Đức
123D99Toán, Khoa học làng hội, Tiếng Nga
 Các mã tổ hợp môn khối hận Năng khiếu (có một hoặc 2 môn năng khiếu)
124H00Ngữ văn uống, Năng năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2
125H01Tân oán, Ngữ vnạp năng lượng, Vẽ
126H02Toán thù, Vẽ Hình họa thẩm mỹ, Vẽ tô điểm màu
127H03Toán thù, Khoa học tự nhiên, Vẽ Năng khiếu
128H04Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu
129H05Ngữ văn, Khoa học tập thôn hội, Vẽ Năng khiếu
130H06Ngữ văn, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật
131H07Tân oán, Hình họa, Trang trí
132H08Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật
133K01Toán thù, Tiếng Anh, Tin học
134M00Ngữ văn, Toán thù, Đọc diễn cảm, Hát
135M01Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu
136M02Tân oán, Năng năng khiếu 1, Năng khiếu 2
137M03Văn, Năng năng khiếu 1, Năng năng khiếu 2
138M04Toán, Đọc nói diễn cảm, Hát – Múa
139M09Toán thù, NK Mầm non 1( kể cthị xã, phát âm, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát)
140M10Toán, Tiếng Anh, NK1
141M11Ngữ văn, Năng khiếu báo chí truyền thông, Tiếng Anh
142M13Toán thù, Sinh học tập, Năng khiếu
143M14Ngữ văn, Năng năng khiếu báo chí truyền thông, Toán
144M15Ngữ vnạp năng lượng, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
145M16Ngữ văn, Năng khiếu báo chí truyền thông, Vật lý
146M17Ngữ văn, Năng năng khiếu báo chí truyền thông, Lịch sử
147M18Ngữ vnạp năng lượng, Năng khiếu Ảnh báo mạng, Toán
148M19Ngữ vnạp năng lượng, Năng khiếu Hình ảnh báo chí, Tiếng Anh
149M20Ngữ vnạp năng lượng, Năng khiếu Ảnh báo mạng, Vật lý
150M21Ngữ vnạp năng lượng, Năng khiếu Ảnh báo chí truyền thông, Lịch sử
151M22Ngữ văn uống, Năng năng khiếu cù phyên truyền ảnh, Toán
152M23Ngữ văn uống, Năng khiếu tảo phlặng truyền hình, Tiếng Ạnh
153M24Ngữ văn, Năng năng khiếu cù phlặng truyền ảnh, Vật lý
154M25Ngữ vnạp năng lượng, Năng năng khiếu tảo phlặng vô tuyến, Lịch sử
155N00Ngữ văn uống, Năng năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2
156N01Ngữ vnạp năng lượng, xướng âm, màn trình diễn nghệ thuật
157N02Ngữ văn uống, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ
158N03Ngữ vnạp năng lượng, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
159N04Ngữ Văn, Năng khiếu biểu lộ, Năng khiếu
160N05Ngữ Văn uống, Xây dựng kịch bạn dạng sự kiện, Năng khiếu
161N06Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
162N07Ngữ văn uống, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
163N08Ngữ văn uống , Hòa thanh hao, Phát triển chủ đề với phổ thơ
164N09Ngữ văn, Hòa thanh hao, Bốc thăm đề- chỉ đạo trên chỗ
165R00Ngữ văn, Lịch sử, Năng năng khiếu báo chí
166R01Ngữ vnạp năng lượng, Địa lý, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
167R02Ngữ văn, Tân oán, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
168R03Ngữ văn uống, tiếng Anh, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
169R04Ngữ văn, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, Năng năng khiếu Kiến thức văn hóa – xã hội – nghệ thuật
170R05Ngữ vnạp năng lượng, giờ Anh, Năng khiếu kỹ năng và kiến thức truyền thông
171S00Ngữ văn uống, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2
172S01Toán, Năng khiếu 1, Năng năng khiếu 2
173T00Toán, Sinch học tập, Năng khiếu TDTT
174T01Toán, Ngữ vnạp năng lượng, Năng năng khiếu TDTT
175T02Ngữ văn, Sinh, Năng khiếu TDTT
176T03Ngữ văn uống, Địa, Năng khiếu TDTT
177T04Tân oán, Lý, Năng khiếu TDTT
178T05Ngữ vnạp năng lượng, giáo dục và đào tạo công dân, Năng kiếu
179V00Toán thù, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật
180V01Toán thù, Ngữ văn uống, Vẽ Hình họa mỹ thuật
181V02VẼ MT, Toán, Tiếng Anh
182V03VẼ MT, Tân oán, Hóa
183V04Ngữ văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
184V05Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
185V06Tân oán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật
186V07Toán, giờ Đức, Vẽ mỹ thuật
187V08Toán, giờ đồng hồ Nga, Vẽ mỹ thuật
188V09Toán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật
189V10Toán, giờ Pháp, Vẽ mỹ thuật
190V11Toán thù, tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật