LẤY NGÀY HIỆN TẠI TRONG JAVA

Java cung ứng một số class liên quan tới thời gian với định kỳ (Calendar), dưới đấy là list những class này:

Class

Mô tả

java.util.

Bạn đang xem: Lấy ngày hiện tại trong java

Date
Một lớp thay mặt cho ngày mon năm cùng thời hạn. Tiếc là phần đông các cách tiến hành của chính nó đã biết thành lỗi thời, đề xuất là tránh việc áp dụng những thủ tục kia, tuy vậy lớp Date vẫn được sử dụng rỗng rãi.
java.util.concurrent.TimeUnitTimeUnit là một trong Enum biểu lộ những đơn vị ngày tháng năm với thời hạn.
java.sql.DateMột lớp miêu tả ngày tháng năm. Thông tin về thời gian bị cắt quăng quật. Lớp này hay áp dụng trong JDBC.
java.sql.TimeMột lớp diễn đạt thời hạn (Giờ time, milli giây), và không cất ban bố ngày tháng năm.Lớp này thường thực hiện trong JDBC.
java.sql.TimestampMột lớp thể hiện tháng ngày năm cùng thời gian. Lớp này thường xuyên thực hiện trong JDBC.

Xem thêm:

java.util.CalendarLớp thể hiện bộ Lịch. Nó gồm những cách tiến hành toán thù học về thời gian, chẳng hạn thêm ngày, giảm ngày,...
java.util.GregorianCalendarLà một tờ bé thẳng của java.util.Calendar, biểu đạt ngày Dương Lịch, cỗ kế hoạch được áp dụng rộng rãi bên trên trái đất thời buổi này. Nó bao gồm toàn bộ những method tự java.util.Calendar để làm việc toán học trên tháng ngày năm với thời hạn.
java.util.TimeZoneTimeZone là lớp biểu thị múi giờ đồng hồ, nó có ích khi chúng ta thao tác cùng với Lịch bên trên múi tiếng.
java.text.SimpleDateFormatLớp này giúp đỡ bạn đưa một String có định dạng tháng ngày lịch sự mẫu mã Date với ngược lại

*

System.currentTimeMillis() hay được thực hiện nhằm đo khoảng chừng thời hạn làm cho một việc nào đấy bằng phương pháp Điện thoại tư vấn method này trước khi ban đầu quá trình, cùng sau khoản thời gian xong xuôi các bước.
*

package org.o7planning.tutorial.dt;public class JobTimeDemo {// Đây là cách thức tính tổng những số từ là 1 tới 100.private static int sum() {int sum = 0;for (int i = 0; i
Kết quả chạy ví dụ:
Distance time in milli second: 3

3- TimeUnit


TimeUnit là một trong Enum, nó được gửi vào tự Java5. Nó bao gồm một trong những method biến đổi giữa các đơn vị thời gian, cùng thực thụ có lợi trong một số tình huống.
// Số phút ít.int minute = 5;// Chuyển số phút ít bên trên ra mili giây.// Đây là giải pháp truyền thống hoàn toàn có thể các bạn từng áp dụng.int millisecond = minute * 60 * 1000;// Sử dụng TimeUnit:long millisecond = TimeUnit.MINUTES.toMillis(minute);
// Đổi thanh lịch nano giây (nanoseconds).public long toNanos(long d);// Đổi quý phái micro giây (microseconds).public long toMicros(long d);// Đổi sang trọng mili giây (milliseconds)public long toMillis(long d);// Đổi quý phái giây (seconds).public long toSeconds(long d);// Đổi sang trọng phút (minutes).public long toMinutes(long d);// Đổi thanh lịch giờ (hours).public long toHours(long d);// Đổi sang ngày (days).public long toDays(long d) ;// Chuyển đổi sang đơn vị thời hạn khác, mang lại bởi tđê mê số "u".public long convert(long d, TimeUnit u);
package org.o7planning.tutorial.timeunit;import java.util.concurrent.TimeUnit;public class TimeUnitConvertDemo public static void main(String<> args) // Số giây.long second = 125553;// Đổi số giây trên sang trọng phút (Minute)long minute = TimeUnit.MINUTES.convert(second, TimeUnit.SECONDS);System.out.println("Minute " + minute);// Đổi số giây trên lịch sự tiếng.long hour = TimeUnit.HOURS.convert(second, TimeUnit.SECONDS);System.out.println("Hour " + hour);System.out.println("------");// Chuyển thay đổi 3 ngày sang trọng phút ít.minute = TimeUnit.DAYS.toMinutes(3);System.out.println("Minute " + minute);// Chuyển đổi 3 ngày lịch sự giờ đồng hồ.hour = TimeUnit.DAYS.toHours(3);System.out.println("Hour " + hour);
Kết trái chạy ví dụ:
Minute 2092Hour 34------Minute 4320Hour 72

4- java.util.Date


java.util.Date là 1 trong những class biểu đạt ngày tháng đầu tiên vào Java. Thật không mong muốn là đa số những phương thức của chính nó đang lạc hậu, và thế vào chính là sử dụng những cách làm của java.util.Calendar. Nhưng bạn vẫn có thể thực hiện java.util.Date nhằm biểu lộ ngày tháng.
*