BÀI TẬP VỀ PHÉP CHIA CÓ DƯ LỚP 4 CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHI TIẾT NHẤT

Để học tập xuất sắc toán lớp 4 phân tách mang đến số gồm ba chữ số, học sinh đề nghị vắt được luật lệ cùng thao tác tính tân oán của phnghiền chia.

Bạn đang xem: Bài Tập Về Phép Chia Có Dư Lớp 4 Chia Cho Số Có Ba Chữ Số Chi Tiết NhấtSau phía trên annexsport.store sẽ chỉ dẫn học viên cụ thể học bài tân oán lớp 4 chia cho số có ba chữ số này, cùng rất một trong những bài tâp áp dụng với từ luyện. Prúc huynh với nhỏ thuộc xem thêm nhé!

1. Hướng dẫn phxay chia mang lại số bao gồm 3 chữ số

1.1. Phép phân tách hết mang lại số tất cả 3 chữ số

Ví dụ: 3570 : 210 = ?

Đặt tính và tính ta có:

*

Thực hiện phép phân chia theo lắp thêm từ bỏ từ bỏ trái qua đề xuất ta có:

357 chia 210 được một, viết 1

1 nhân 0 bằng 0, 7 trừ 0 được 7, viết 7

1 nhân 1 bởi 1, 5 trừ 1 được 4, viết 4

1 nhân 2 bởi 2, 3 trừ 2 được 1, viết 1

Hạ 0 gồm 1470 phân chia 210 được 7, viết 7

7 nhân 0 bởi 0, 0 trừ 0 bằng 0

7 nhân 1 bởi 7, 7 trừ 7 bởi 0

7 nhân 2 bởi 14, 14 trừ 14 bằng 0

Vậy 3570 : 210 = 17 là phnghiền phân tách hết

1.2. Phxay phân chia cho số có 3 chữ số bao gồm dư

Ví dụ: 67629 : 316

*

Thực hiện nay phnghiền chia theo thứ tự tự trái sáng nên ta có:

676 chia 316 bằng 2, viết 2

2 nhân 6 bằng 12, 16 trừ 12 bởi 4, viết ghi nhớ 1

2 nhân 1 bằng 2 nhớ 1 bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4

2 nhân 3 bởi 6, 6 trừ 6 bằng 0

Hạ 2 được 442, 422 phân tách 316 được một, viết 1

1 nhân 6 được 6, 12 trừ 6 bằng 6, viết 6 lưu giữ 1

1 nhân 1 bởi 1 ghi nhớ 1 được 2, 4 trừ 2 bằng 2 viết 2

1 nhân 3 bằng 3, 4 trừ 3 được một viết 1

Hạ 9 được 1269, 1269 chia 316 được 4, viết 4

4 nhân 6 bởi 24, 9 trừ 4 bởi 5, viết 5 nhớ 2

4 nhân 1 bằng 4 thêm 2 được 6, 6 trừ 6 bằng 0

4 nhân 3 bằng 12, 12 trừ 12 bởi 0

Vậy 67629 chia 316 bởi 214 dư 5, đây là phnghiền phân chia gồm số dư

2. Nhận xéttoán thù lớp 4 phân tách đến số có tía chữ số

Những chú ý Khi thực hiện phnghiền phân tách số tất cả bố chữ số

Phnghiền chia hết là phép chia bao gồm số dư bằng 0

Phnghiền phân chia có dư là phnghiền phân chia bao gồm số dư khác 0

Phép phân chia gồm dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng số chia

3. Những bài tập vận dụng

3.1.

Xem thêm:

Bài tập

Bài 1: Đặt tính cùng tính

a) 945 : 315

b) 21359 : 610

c) 27129 : 565

d) 2645 : 115

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức

a) 1998 x trăng tròn + 4788 : 252

b) 2019 - 12780 : 852

c) 999 : 333+ 17284

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012

Bài 3: Tìm y biết

a) y x 153 = 39168

b) y x 486 = 9234

c) y x 715 = 27173

d) y x 999 = 90915

Bài 4: Có 2 shop chào bán gạo, hàng ngày nhập về 6375 kilogam gạo. Trung bình hằng ngày shop trước tiên bán tốt 425kilogam, siêu thị trang bị nhị bán tốt 490kilogam. Hỏi những cửa ngõ mất từng nào ngày để bán được không còn số gạo kia cùng gồm shop làm sao còn dư không?

3.2. Bài giải

Bài 1

Thực hiện phxay tính theo thứ từ từ trái qua bắt buộc ta có:

*

945 chia 315 bởi 3, viết 3

3 nhân 5 bởi 15, 5 trừ 5 bởi 0, lưu giữ 1

3 nhân 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

3 nhân 3 bằng 9, 9 trừ 9 bởi 0

Vậy 945 : 315 = 3 là phép phân chia hết

*

2135 phân tách 610 bằng 3, viết 3

3 nhân 0 bằng 0, 5 trừ 0 bởi 5, viết 5

3 nhân 1 bởi 3, 3 trừ 3 bởi 0, viết 0

3 nhân 6 bằng 18, 21 trừ 18 bằng 3, viết 3

Hạ 9 được 3059, 3059 phân tách 610 bởi 5, viết 5

5 nhân 0 bằng 0, 9 trừ 0 bởi 9, viết 9

5 nhân 1 bởi 5, 5 trừ 5 bằng 0

5 nhân 6 bằng 30, 30 trừ 30 bằng 0

Vậy 21359 : 610 = 35 (dư 9) là phép phân chia bao gồm số dư

*

2712 phân chia 565 bằng 4, viết 4

4 nhân 5 bằng 20, 2 trừ 0 bởi 2, viết 2 ghi nhớ 2

4 nhân 6 bởi 24, 24 thêm 2 bằng 26, 11 trừ 6 bởi 5, viết 5 ghi nhớ 3

4 nhân 5 bằng trăng tròn, trăng tròn thêm 3 bằng 23, 27 trừ 23 bởi 4, viết 4

Hạ 9 được 4529, 4529 phân tách 565 bởi 8

8 nhân 5 bằng 40, 9 trừ 0 bởi 9, viết 9 lưu giữ 4

8 nhân 6 bởi 48 thêm 4 bằng 52, 2 trừ 2 bằng 0, nhớ 5

8 nhân 5 bởi 40 thêm 5 bởi 45, 45 trừ 45 bởi 0

Vậy 27129 : 565 = 48 dư 9 là phnghiền chia tất cả số dư

*

264 phân chia 115 bởi 2, viết 2

2 nhân 5 bởi 10, 4 trừ 0 bởi 4, viết 4 nhớ 1

2 nhân 1 bởi 2 thêm 1 bằng 3, 6 trừ 3 bởi 3, viết 3

2 nhân 1 bởi 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 5 được 345, 345 chia 115 bởi 3, viết 3

3 nhân 5 bằng 15, 5 trừ 5 bằng 0, nhớ 1

3 nhân 1 bởi 3 thêm 1 bằng 4, 4 trừ 4 bởi 0

3 nhân 1 bởi 3, 3 trừ 3 bằng 0

Vậy 2465 : 115 = 23, là phép phân tách hết

Bài 2:

a) 1998 x 20 + 4788 : 252 = 39960 + 19 = 39979

b) 2019 - 12780 : 852 = 2019 - (12780 : 852) = 2019 - 15 = 2004

c) 999 : 333+ 17284 = 3 + 17284 = 17287

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012 = 45 + 6731 - 5012 = 6776 - 5012 = 1764

Bài 3:

a) y x 153 = 39168

y = 39168 : 153

y = 256

b) y x 486 = 9234

y = 9234 : 486

y = 19

c) y x 715 = 27173

y = 27173 : 715

y = 38 (dư 3)

d) y x 999 = 90915

y = 90915 : 999

y = 91 (dư 6)

Bài 4:

Cửa hàng đầu tiên buôn bán mất số ngày để chào bán không còn số gạo đó là:

6375 : 425 = 15 (ngày)

Cơ sở thiết bị nhị mất số ngày nhằm bán không còn số gạo đó là:

6375 : 490 = 13 (ngày) với còn dư 5kg

Vậy cửa hàng đầu tiên mất 15 ngày, shop lắp thêm hai chỉ mất 13 ngày cùng thêm 1 ngày nhằm bán 5kg gạo dư kia.

4. các bài tập luyện tự luyện (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Thực hiện phxay tính

a) 14322 : 682

b) 13757 : 382

c) 97đôi mươi : 405

d) 729 : 243

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức

a) 8700 : 15 : 10 = ?

b) 828 : 414 + 5678

c) 14 x 12 - 11502 : 213

d) 374052 : 427 + 874 - 753

Bài 3: Một bể cất yêu cầu 7578 llượng nước, hàng ngày tiêu trúc không còn 315 lsố lượng nước. Hỏi bể cất đó cần sử dụng được vào bao lâu?

4.2. Đáp án tđắm đuối khảo

Bài 1

a) 21

b) 36 (dư 5)

c) 24

d) 3

Bài 2:

a) 58

b) 5680

c) 114

d) 997

Bài 3

Đáp số: 24 ngày và dư 18 lkhông nhiều nước

Ngoài bài xích toán thù lớp 4 phân tách mang lại số tất cả cha chữ số, annexsport.store còn cung cấp những khóa đào tạo toán thù online. Phú huynh có thể tìm hiểu thêm để giúp nhỏ lạc quan học tập giỏi tân oán hơn.