گرافیک رایانه ای

گرافیک رایانه ای

گرافیک رایانه ای چیست به تصاویر و فیلم هایی که با استفاده از کامپیوتر ساخته میشه گرافیک رایانه ای میگویند. این کار با استفاده از نرم ازار و سخت افزار اختصاصی  گرافیکی انجام میشه.گرافیک رایانه برای تصویر سازی یا  ویرایش تصویر با دقت...

ادامه مطلب