گرافیک سنتی و مدرن

گرافیک مدرن و سنتی

تاریخچه گرافیک سنتی به ابتدای تاریخ بشریت باز می گردد. این موضوع را میشه از نقاشی روی دیواره غارها تا مجسمه های ساخته شده از سنگ و چوب فهمید. قدمت قدیمی ترین نقاشی های یافته شده توسط باستان شناسان به...

ادامه مطلب